ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

στάρον

μονάδα βάρους για τα γεννήματα στην Βενε­τία. Ένα στάρον ισοδυναμεί με 4 κουάρτες.

23-24