ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σταλακτίτης

λίθος τιτανώδης ο οποίος, διαλυόμενος και πα­ρασυρόμενος από το νερό, σχηματίζει πολά παράδοξα παίγνια της φύσεως, όπως κίονες, πυραμίδες, ράβδους που κρέμονται από ψηλά. Αυτά φωτιζόμενα από τους οδηγούς των σπηλαίων φαίνονται παράδοξα και φοβερά στα διάφορα άντρα (σπή­λαια).

1-2