ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Σιβηρία

ο μέγιστος τόπος του Κόσμου, υπερβαίνει σημαντικά την Ευ­ρώπη και είναι 20 φορές μεγαλύτερη από την Ευρωπαία Τουρκία. Αρχίζει από το Ουραλικό Όρος και φτάνει έξω από το ημισφαίριο του Παλαιού Κόσμου. Εκτείνε­ται μέχρι το ημισφαίριο του Νέου Κόσμου. Τόπος με ψυχρότατο αέρα, δριμύτατο χειμώνα και θερμό θέρος.

409