ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σεισμοί

ενέργειες της φύσης οι οποίες προκαλούν μεταβολές στην επιφάνεια της γης και των οποίων η αιτία κρύβεται ακόμη από εμάς. Δεν συμ­βαίνουν οι σεισμοί πάντοτε κατά τον αυτόν τρόπο. Οι Ιταλοί που γνωρίζουν από την πείρα το φοβερό αυτό συμβάν της φύσης, αποδίδουν τους σεισμούς σε τρείς κινήσεις: 1) Την οριζόντια, που γίνεται από το ένα μέρος της γης στο άλο με τους κυματοειδείς δονισμούς της, πχ ο σεισμός Λισαβώνας το 1755. 2) Την κάθετη,όταν ο σεισμός κινείται προς τα πάνω και η επιφάνεια της γης φαίνεται σε άλο μέ­ρος να σηκώνεται και σε άλο να χαμηλώνει. 3) Την περιφερή κίνηση. Οι κινήσεις αυτές ίσως είναι αληλένδητες. Τα φρικτά αποτελέσματα των σεισμών καθιστούν την επιφάνεια της γης αγνώριστη.

186-187