ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Σαχάρα

η μεγαλύτερη αμμώδης ερημία του κόσμου στο μέσο της βορεί­ου Αφρικής. Εις αυτήν ζώσι άγρια πολά θηρία και τερατώδεις όφεις και δράκοντες.

206