ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Σαβίνη

περιοχή της ιταλικής χερσονήσου, μεταξύ Τυρρηνίας και πε­ριοχής του Λατίου.

111