ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρούβα

μονάδα μέτρησης βάρους στο Κάδιτζε (Cadexή Γάδειρα) της Ισπανίας. Μία ρούβα ισοδυναμεί με 9 οκάδες και 162 δράμια στην Κωνσταντινούπολη και στη Ρούμελη.

28