ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ριζικά ασύμμετρα

τα μεγέθη των οποίων τη ρίζα, οποιουδήποτε βαθμού, δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε επακριβώς, ούτε με ακέραιους αριθ­μούς ούτε με κλάσματα. (σημ.: άρρητοι αριθμοί.)

260