ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρίζα

η επαναληπτικώς πολαπλασιαζόμενη ποσότητα σε μία δύ­ναμη. Κατά τον Διόφαντο ονομάζεται πλευρά

108