ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ρέοντα ή ολόκληρα μεγέθη

μεγέθη που περιέχουν όλα τα απειροστά.

203