ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Ραγούζα

αριστοκρατία στη Δαλματία, κατά τον τρόπο της πρώην Βενετικής Αριστοκρατίας. Παλαιότερα βρισκόταν υπό την υπεράσπιση του Σουλ­τάνου. Οι κάτοικοί της μιλούν σλαβικά και περισσότεροι ιταλικά, ακολουθούν το Δυτικό δόγμα, ανέχονται όμως τους Αρμένιους και Μωαμεθανούς. Πρωτεύουσα η Ραγούζα, σημαντικό λιμάνι σε κόλπο του Αδριατικού Πελάγους, με ναυπηγείο και αναπτυγμένο εμπόριο. Η αριστοκρατία κρατείται υπό των Φρανσέζων.

349-350