ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πυρ

θεωρούμενο από τους παλαιούς φιλοσόφους ως αρ­χή των απλών σωμάτων, είναι σώμα ρευστό, λεπτομερέστατο, αποτελούμενο από σκληρότατα μερίδια, αναμεμιγμένο σε όλα τα σώματα, τα οποία κινεί με τη δική του κίνηση. Συλεγόμενο, συνενούμενο και πυκνούμενο, ουδέποτε μεταβάλεται σε στερεό όγκο. Ακόμη και στα καυστικά κάτοπτρα και στις εστίες των φακών, όπου είναι πυκνότερο, παραμένει ροωδέστατο. Το πυρ, αν και είναι φως πυκνό, δεν φωτίζει πάντοτε. Όταν πολύ πυρ εισχωρήσει μέσα στα σώματα, το βάρος τους αυξάνεται.

141-148