ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πτηνοϊχθύες

η λέξη φαίνεται παράδοξη και αντιφάσκουσα, όμως οι ιχθύες αυτοί υπάρχουν αναμφιβόλως και μάλιστα είναι πολυειδείς. Πηδώ­ντας από το νερό, υψώνονται στον αέρα και πετούν σε αρκετό ύψος βοηθούμενοι από τα πτερύγια τους και τον υμένα που τα συνδέει. Μπορούν να πετούν ταχύτατα και μακριά όσο τα πτερύγιά τους είναι ακόμη υγρά. Διότι αν στεγνώσουν πέφτουν πάλι στο νερό. Στην κατηγορία αυτή των πτονοϊχθύων ανήκουν τέσσερις παρά­δοξοι ιχθύες: ο μέγας πτυνοϊχθύς, η θαλασσοχελιδών, η εχενηίς και ο σφαιροειδής προγάστωρ.

1-2