ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πρώτον κινούν

ο Θεός που λαμβάνεται ως αρχή της κινή­σεως. Κινεί, χωρίς ο ίδιος να κινείται, σε αντιδιαστολή με τα σώματα του φυσικού κόσμου που κινούνται και κινούν, επειδή ο Θεός τα έχει θέσει σε κίνηση.

510