ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πρωτεύουσα ποσότης

η θετική (καταφατική) ρίζα οποιασδήποτε τάξεως ενός θετικού αριθμού. Η πρωτεύουσα (θετική) ρίζα μπορεί να είναι είτε ρητή (λογική) είτε άρρητη (άλογος). Οποιαδήποτε άλη ρίζα (εκτός της θετικής) καλεί­ται δευτερεύουσα. Π.χ πρωτεύουσα ρίζα του 64 είναι ο +8, δευτερεύουσα ο -8.

317-318