ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

προσυπογραφή

η εξασφάλιση - εγύηση της πληρω­μής μιας συναλαγματικής με εγύηση τρίτου προσυπογράφοντος. [Απόδοση στα εληνικά της γαλικής λέξης Avalπου σημαίνει εγύηση.] Η υπογραφή του προ­συπογράφοντος - εγυητού μπαίνει είτε στην ίδια τη συναλαγματική είτε σε χω­ριστή απόδειξη και υπόκειται στους ίδιους κανόνες, όπως ο δικαιούχος (τραβητής) και οι οπισθογράφοντες (γυριστές). (σημ.: τριτεγύηση.)

49