ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

προσκόλησις

το αποτέλεσμα της εφέλκυσης και είναι η δύναμη η οποία ενώνει μέχρι ενός σημείου δύο επιφάνειες είτε ομοφυείς είτε ετερο­γενείς, καθώς τα μόρια αγίζουν το ένα το άλο στις επιφάνειες, και η οποία ανθί-σταται στη δύναμη που επιχειρεί να τις χωρίσει.

30-31