ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πρόοδος γεωμετρική

το σύνολο των αριθμών στο οποίο κάθε επόμενος αριθμός έχει με τον προηγούμενό του τον ίδιο λόγο.

108