ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πρόοδος αριθμητική

το σύνολο των αριθμών στο οποίο κάθε επό­μενος αριθμός διαφέρει από τον προηγούμενό του κατά την ίδια ποσότητα.

108