ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

προγραφή

η παραγραφή απαίτησης χρέους για συναλ­λαγματικά γραμμάτια ή ομολογίες υπογεγραμμένα από εμπόρους ή συναλάκτες μετά παρέλευση πέντε ετών, μετρουμένων από την ημέρα του καταμαρτυρικού γράμματος ή την τελευταία αγωγή σε δικαστήριο. Πρόκειται για απελευθέρωση από χρέος μετά παρέλευση συγκεκριμένου χρόνου και με προϋποθέσεις καθορι­σμένες από το νόμο. [Απόδοση στα εληνικά του γαλικού όρου prescriptionπου σημαίνει παραγραφή.] (σημ.: παραγραφή.)

66