ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ποσότης αλγεβραϊκώς λογική

ποσότητα στην οποία δεν υπάρχουν καθόλου ριζικά ή αλιώς οι εκθέτες δεν είναι κλασματικοί. Π.χ. τέτοιες είναι α μ - 2α μ β σ – 8α μ β σ γ τ, όπου οι μ, σ, τ είναι αριθμοί ακέραιοι. (σημ.: πολυώνυμα)

252