ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ποσόν ή ποσότης

ο,τιδήποτε αποτελείται από επιμέρους στοιχεία (μέρη) και επιδέχεται μείωση ή αύξηση. Παραδείγματα ποσοτήτων αποτελούν ο χρόνος, ο στρατός κ.α. Ο θεός, ο άγελος ή η ψυχή δεν είναι ποσότητες, γιατί ως αμερή δεν επιδέχονται αύξηση ή μείωση. (σημ.: μέγεθος, μεταβλητή.)

1