ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πολυσύνδετος, αλυσιδωτή μέθοδος

μέθοδος κατάληλη για την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων στα οποία έχουμε έναν άγνωστο αριθμό και λόγους περισσότερους (των δύο ), οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους. Έγκειται στην κατάστρωση όλων των εις την λύση του προβλήματος επιζητούμενων όρων με τη φυσική τους σειρά. Η μέθοδος αυτή συντομεύει τους υπολογισμούς που με την κοινή μέθοδο των τριών θα ήταν διεξοδικοί και επίπονοι. Ονομάζεται και Ρεισιανή από το όνομα του ευρετή της Ρεισίου. Είναι πολύχρηστη, επειδή με αυτή επιλύο­νται ταχέως και ευχερώς τα συνθετότατα αριθμητικά προβλήματα αλά και εκείνα που κοινώς πιστεύεται ότι δεν μπορούν να λυθούν παρά με την αντίστροφη μέθοδο των τριών, με τη μέθοδο των πέντε και την αντίστροφη των πέντε. Το μόνο που χρειάζεται στην αλυσιδωτή μέθοδο είναι να προσδιορισθεί ακριβώς ο ζητούμενος αριθμός, να μην παραληφθεί κανένας από τους υποθετικούς όρους που επιζητού­νται στη λύση του προβλήματος και να ταχθούν σε σειρά όλοι οι όροι αληλένδητα, σαν αλυσίδα, ώστε ο ευρισκόμενος στα αριστερά όρος να είναι πάντα ομογενής με αυτόν που βρίσκεται στα δεξιά.

124-128