ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πλάτος αστέρα

το τόξο του κύκλου πλάτους του άστρου με άκρα το άστρο και την εκλειπτική. Αυτό διακρίνεται σε αρκτικόν όταν βρίσκε­ται βόρεια της εκλειπτικής και ανταρκτικόν, όταν βρίσκεται νότια. (σημ.: απόκλι­ση αστέρα.)

141, 154-155