ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πίνακες γεωγραφικοί θαλάσσης

πίνακες που παριστούν: 1) ωκεα­νούς ή πελάγη και τότε καλούνται καθολικοί, 2) κόλπους ή μερικότερες θάλασσες και τότε καλούνται μερικοί.

166