ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

περικύλισμα

περικύλισμα: [ναυτική επιστήμη] η με βόλτας απόπλευση (όχι ευθύγραμμη) ενός καραβιού. Αυτή γίνεται όταν το καράβι λόγω της εναντιότητας των ανέμων αλάζει την κατεύθυνση (ευθυβολία) ή το δρόμο του πολές φορές σε διάστημα 14 ωρών.

69