ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παραπλήρωμα αριθμητικόν λογαρίθμου

οι αριθμοί δια μέσω των οποίων οι πράξεις των λογαρίθμων, πρόσθεση, αφαίρεση, ανάγονται μό­νο σε πρόσθεση. (σημ.: συλογάριθμος αριθμού.)

49