ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παράληλοι κύκλοι σφαίρας

παράληλοι κύκλοι σφαίρας: [γεωγραφία] όσοι κύκλοι έχουν τους αυτούς πόλους με το Παν (σύμπαν) και απέχουν μεταξύ τους επίσης όμοια κατά πλάτος. Τέτοιοι είναι: ο Ισημερινός, οι δύο Τροπικοί, οι δύο Πολικοί.

16