ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παραληλόγραμμον

το τετράπλευρο στο οποίο οι δύο απέναντι πλευρές είναι ίσες και παράληλες.

178