ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παράλαξις σελήνης - άστρου

η αναφορά της θέσης της σελήνης - άστρου σε διαφορετικά σημεία του ουρανού από δύο παρατηρητές που την (το) παρατηρούν την ίδια χρονική στιγμή από δύο διαφορετικές θέσεις στην επιφάνεια της γης. Η παράλαξη είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μακρύτερα απέχουν οι δύο παρατηρητές και όσο πλησιέστερα βρίσκεται η σελήνη ή το άστρο προς αυ­τούς. Η παράλαξη της σελήνης μπορεί να φτάσει σχεδόν δύο μοίρες. Ο ήλιος δεν έχει καμία αισθητή - σημαντική παράλαξη, λόγω μεγάλης απόστασής του από τη γη. Αυτή υπολογίζεται σε 8´´ και 3/4.

170-171