ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

παραλαγή ή έγκλισις μαγνητικής βελόνης

η γωνία που σχηματίζεται από τον μαγνητικό μεσημβρινό και από τον αληθινό. Σαφέστερα είναι ο αριθμός των μοιρών κατά τον οποίο ο Απαρκτίας (Βορράς ) της βούσολας απέχει από τον Αρκτικό Πόλο (Βόρειο) είτε προς Ανατολάς, και τότε η παραλαγή λέγεται Αρκταπηλιώτης ή Γραιγάλε είτε προς Δυσμάς και τότε η παραλαγή λέγε­ται Αρκτοζέφυρος ή Μαεστράλε. Η παραλαγή είναι κοινή για όλες τις βούσολες αλά δεν είναι σταθερή για έναν τόπο, γιατί οι μαγνητικοί πόλοι της γης να υπόκει­νται σε κάποιες μεταβολές.

13