ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καλκούτας.
Καλκούτα (Ινδία).
Μετά το 1782.
Προέστη ο Πέτρος Πρωτόπαππας εκ Καπεσόβου [Ι. Λαμπρίδης].
Ιερείς, Δημήτριος Γαλανός, Ινδολόγος [Σάθας ΝΦ. 672], [Ν. Παπαδόπουλος, Ερμής Κερδώος. Βενετία 1817, Β΄, σ. 329], [Κούμα, ΙΒ΄, σ. 550], [Πανδώρα ΙΖ΄, σ. 155], [Θρακικά, Β΄ 1929].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.