ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Βασιλείας.
Βασιλεία.
Πριν το 1474.
Αντώνιος (Ανδρέας) Κοντόβλακας, 1474.
Ιωάννης Ρεϋχλίνος (αργότερα Καπνίωκας), μετά το 1474.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.