ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνομουσείο Σεμλίνου
Σεμλίνον (Ζεμούν, Ζέμων)
Αρχές ΙΗ΄ αιώνα [δημοσιευθέντα έγγραφα της βιβλιοθήκης Κοζάνης υπό του Ν.Π. Δελιαλή, Κοζάνη, 1935].
1797,τότε φαίνεται ότι το Ελληνομουσείο συστάθηκε επίσημα. 1816,επικύρωση του σχολικού συστήματος.
Κωνσταντίνος Ιωαννίτης Γ. Σπύδας Κωνσταντίνος Κόπανος Δημήτριος Δάρβαρις ,1785-1795 Γεώργιος Αυξεντίδης,1795-1798 Δημήτριος Σκλαβάκης,1798-1799 Γεώργιος Ζαχαριάδης,1799-1800 Ιωάννης Τονρούτσας Λυκούργος Ροδεσίδης Πέτρος Σπίρτας,1806-1809 Ιωάννης Μποκλίδης,1809-1810 Γ. Ζαχαριάδης (2η φορά) Γεώργιος Δ. Κλείδης Ραφαήλ Πόποβιτς,1830-1836 Ιωάννης Α. Λεονάρδος
1
3 τάξεις και τα μαθήματα ήταν Ελληνικά, Σερβικά, Γερμανικά, Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά κτλ. με δημόσιες εξετάσεις.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.