ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Προύσης
Προύσα
τέλη του ΙΗ΄αιώνα
Δομνίτσα Ευφροσύνη Μαυρογένους Μπέη-Ζαδές Πετράκης,αδελφός της Δομνίτσας Ευφροσύνης Μαυρογένους.
1846, η σχολή έγινε ελληνική.
Θεόκτιστος, 1810-1814, [«Εκατονταετηρίς της εν Κων/πόλει εφορείας των ελληνικών σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας 1820-1920»]. Γεώργιος Οικονόμου Αινιάν Αντώνιος Πέτρου Χαρίλαος, 1833-1835 Δωρόθεος εκ Ταβλουσούν της Καππαδοκίας, 1836-1838.
Ν. Κριτίας Καμαράσης Ιεροσολύμων Χρύσανθος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.