ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό φροντιστήριο Κέρκυρας
Κέρκυρα
Ιερεμίας Καββαδίας Σπυρίδων Μήλιας Αθανάσιος Κοντοειδής Νικηφόρος Θεοτόκης Ανδρέας Πετριτσόπουλος Ανδρέας Μωραΐτης
Ευγένιος Βούλγαρης Νικηφόρος Θεοτόκης [Ιδρωμένου, Αττικό Ημερολόγιο, 1874], [Σ. Δεβιάζη Εθνική Αγωγή, Γ. Δροσίνη 1904], [Ι. Βλαχογιάννη, «Πρωία» Αθηνών, 1934], [Η. Αποστολίδου, Ανθογία, 1933]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.