ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Φούρνων
Φουρνά Αγράφων (τέως Δήμος Κτημενίων Ευρυτανίας)
Αρχές 18ου αιώνα
Θεοφάνης εκ Φουρνών Ιωάννης Δημητριάδης Σέργιος Μακραίος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.