ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνομουσείο των Αγράφων(1)
Μονή Αγίας Παρασκευής (Γούβας) στα Βρανιανά
Με το θάνατο του διδασκάλου Θεοφάνη το 1774 η σχολή διαλύεται, καθώς ο μαθητής του Σέργιος Μακραίος απήλθε στην Κωνσταντινούπολη [Τ.Ε.,Α΄,277].
Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, 1662-1682(†) εκτός από μικρά διαστήματα το 1680 και 1681 οπότε δίδαξε στο Καρπενήσι [Τ.Ε.,Α΄,275]. Αναστάσιος Γόρδιος, μαθητής του Γιαννούλη (†1729), 1683-1721, [T.E.,A΄,276] ή 1684-1692 [Τ.Ε.,Α΄,229]. Νικόδημος Μαζαράκης, 1681-1692 και το β΄ 1729(†). Θεοφάνης εκ Φουρνών, μαθητής του Γιαννούλη, μέχρι το 1750 Δαμασκηνός Αγγελοκαστρίτης, μοναχός και μαθητής του Γιαννούλη [Τ.Ε.,Α΄,276]
Γεράσιμος ο Ακαρνάν, υπό Γιαννούλη Σέργιος Μακραίος, υπό Θεοφάνη Χρύσανθος ο Αιτωλός, υπό Θεοφάνη Κοσμάς ο Αιτωλός, υπό Θεοφάνη Δημήτριος Χατζηπολυζώης, υπό Θεοφάνη Νικόλαος Αγραφιώτης υπό Θεοφάνη Χρηστάκης Ράγκος, υπό Θεοφάνη Θεοδόσιος Ιεροπαίς εκ Φούρνων, υπό Θεοφάνη Ιωάννης εκ Φουρνών (Δημητριάδης) και ο αδελφός του Ιωσήφ εκ Φουρνών(2) υπό Θεοφάνη, [Τ.Ε.,Α΄,276]
(1) Ο Ευαγγελίδης έχει τρεις διαφορετικές καταχωρήσεις για τα Άγραφα : α) σχολή Αγράφων [Τ.Ε.,Α΄,274-275] όπου δίνει γενικές πληροφορίες για τα Άγραφα, β) ελληνομουσείο Γούβας στη Μονή Αγίας Παρασκευής [Τ.Ε.,Α΄,275-276], γ) σχολή Βρανιανών. Επιπλέον στο [Τ.Ε.,Α΄,277,σημ.2] αναφέρει το "Μουσείο των Αγράφων" στη Μονή Γούβας στα Βρανιανά. Οπως προκύπτει και από αναφορές στο υπόλοιπο βιβλίο, το "Ελληνομουσείο των Αγράφων" πρέπει να υπήρξε όπως αναφέρεται παραπάνω, ενώ δεν αποκλείεται να έχει σχέση με τη σχολή Φούρνων που ακολουθεί. Πάντως, γεγονός είναι ότι τα στοιχεία του Ευαγγελίδη προκαλούν σύγχυση και οπωσδήποτε χρήζουν περαιτέρω έρευνας. (2) Το ίδιο συγκεχυμένες είναι και οι πληροφορίες σχετικά με τους Ιωάννη και Ιωσήφ εκ Φουρνών. Προκύπτει μάλλον ότι ο Ιωάννης Δημητριάδης [Τ.Ε.,Α΄,279], [Τ.Ε.,Β',397] και ο Ιωάννης εκ Φουρνών ή εξ Αγράφων [Τ.Ε.,Α΄,141,276,], [Τ.Ε.,Β',397] το ίδιο πρόσωπο καθώς και ότι ο Ιωσήφ εκ Φουρνών [Τ.Ε,Α΄,116,276,279],[Τ.Ε.,Β΄,141]είναι το ίδιο πρόσωπο καθώς και το ότι ο Ιωσήφ εκ Φούρνων ή εξ Αγράφων [Τ.Ε.,Α΄,116,276,279], [Τ.Ε.,Β΄,141] είναι αδελφός του.
(1) Η σχολή είχε και βιβλιοθήκη. (2) Για τις σχολές Αγράφων: [Μ. Παρανίκας ΕΦΣΚ Κς΄ 3-7 και 7-9],[Βίος του Γιαννούλη από τον Αν. Γόρδιο, Σάθα ΜΒ Γ΄ σ.460 εξ.], [Σάθας ΝΦ, σ. 327] και [ΝΕ τομ. Δ΄ σ.64], [Χ. Η. Γσίτερ, Τρεις μεγάλοι Διδάσκαλοι του Γένους Αναστάσιος Γόρδιος, Χρύσανθος Αιτωλός και Φραγκίσκος Κόκκος, 1934, σ.9εξ]., [Βίος Γόρδιου από Α. Π. Κεραμέα στο "΄Ομηρο" Σμύρνης Ε΄], [Σάθας ΝΦ 437],[Σάθας, ΜΒ, Γ΄, σ.119],[ Ανδρ. Δημητρακόπουλου, ΠΔΣ ,73], Γεδεών, ΧΠΑ,σ. 99 και 112-113].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.