ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Φροντιστήριο ελληνικών και κοινών μαθημάτων
Αθήνα
Περίπου το 1720
Γρηγόριος Σωτηριανός, ιερομόναχος
Η σχολή λειτούργησε μέχρι το 1810. Είχε διακόψει για λίγο τη λειτουργία της το 1776 (λόγω πολιτικών ανωμαλιών, [Τ.Ε.,Α΄,240]) και το 1797 λόγω της κατάλυσης της βενετικής δημοκρατίας από το Ναπολέοντα και της δήμευσης των κεφαλαίων της, όπου ήταν τοκισμένα τα κληροδοτήματα της σχολής.
Γρηγόριος Σωτηριανός, για 5 έτη τότε χειροτονήθηκε επίσκοπος [Τ.Ε.,Α΄,237] Θεοφάνης Καβαλλάρης (†1740), 1722-1728, τότε γίνεται ηγούμενος της Μονής Καισαριανής, [Τ.Ε.,Α΄,238-239], [Δ. Γ. Καμπούρογλου, αι παλαιαί Αθήναι, 1922, σ.458-459] Παύλος Παΐσιος (ως μοναχός) Καραβίας (εξ Ιθάκης), 1729-1740, τότε γίνεται ηγούμενος της Μονής Καισαριανής Αγάπιος Βουλισμάς, 1735-1740 Βησσαρίων Ρούφος, 1740-1749 Κοσμάς (εκ Λήμνου), λόγιος ιεροδιδάσκαλος, 1749-1753 Αθανάσιος Μπουσόπουλος (εκ Νεγκότσανης), μοναχός του Μ. Σπηλαίου, 1753-1776 Δημήτριος Βόδας (εξ Ιωαννίνων), 1777-8/9/1782 Σέργιος Μακραίος Αθανάσιος Μπουσόπουλος (†22/9/1794) το β΄ 1782-1788 Σαμουήλ Κουβελάνος (εξ Αθηνών), 1788-1810(†)
Εφραίμ, έπειτα πατριάρχης Ιεροσολύμων Ζαχαρίας Παπαστέλιου (γένους Παπαγιαννουλαίων), 1732, υπό Παύλο Παΐσιο Καραβία [Τ. Ε.,Α΄,212]. Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄, υπό Αθ. Μπουσόπουλο Ιωάννης Βενιζέλος, υπό Αθ. Μπουσόπουλο Δημ. Βόδα [Τ.Ε.,Α΄,241]
Το 1737 ο Αθηναίος Γεώργιος Α. Μέλος άφησε μεγάλο ποσό υπέρ του Φροντιστηρίου [Τ.Ε.,Α΄,239]. Ο Αθηναίος πατριάρχης Ιεροσολύμων Παρθένιος Γερένης (1737-1766) ευεργέτησε την σχολή [Τ.Ε.,Α΄,239-240]. Ο Αθηναίος Στέφανος Ρούτης με διαθήκη του το 1748 κληροδότησε μεγάλο ποσό [Τ.Ε.,Α΄,240]. Το ίδιο και ο Σταμάτιος Ρούφος αργότερα [Τ.Ε.,Α΄,240].
Η σχολή ήταν φροντιστήριο ελληνικών και κοινών μαθημάτων [Τ.Ε.,Α΄,241].
Η σχολή βρισκόταν εντός του τετραγώνου της Βιβλιοθήκης του Ανδριανού [Τ.Ε.,Α΄,239,240],["Εφημερίδα Αθηνών" Γ.Ζαχαρίτσα].
Όταν ο Γρηγόριος Σωτηριανός χειροτονήθηκε μητροπολίτης Μονεμβασίας (1726) αφιέρωσε τη σχολή και τη βιβλιοθήκη της (600 τόμων) στην κοινότητα Αθηνών, καταστώντας εφόρους τους εκάστοτε Δημογέροντες Αθηνών, ενώ παράλληλα την εξασφάλισε και με πατριαρχικό σιγγίλιο [Τ.Ε.,Α΄,237-238,239].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.