ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών(1)
Αθήνα
1614
Θεόφιλος Κορυδαλλεύς
Θεόφιλος Κορυδαλλεύς, 1614-1619 και 1628-1629 το β΄ Άγγελος Βενιζέλος, από το 1639
(1) Ο Ευαγγελίδης δεν ξεκαθαρίζει αν ο Κορυδαλλεύς ίδρυσε μια οργανωμένη και συστηματική σχολή ή αν ο Κορυδαλλέας και ο Βενιζέλος δίδασκαν αυτή την περίοδο ιδιωτικά στην Αθήνα. Μάλλον ισχύει το δεύτερο και η πρώτη σχολή των Αθηνών ήταν του Επιφάνιου Ηγουμένου [Τ.Ε.,Α΄,235-236]. Σύμφωνα με τον [Θ. Ν. Φιλαδελφέα (Ιστορία των Αθηνών Α΄, σ.208)] το 1614 υπήρχε ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα [Τ.Ε.,Α΄,235].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.