ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Τυάνων
Τύανα
Αρχές του ΙΘ΄ αιώνα.
Ιδρύθηκε με δωρεά του ντόπιου Ιωάννη Χουδαβερδόγλου.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.