ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Μουζήνης
Μουζήνη
1779
1
(1) Ίδρυση της σχολής υπό του Κοσμά Αιτωλού. [Τ.Ε., Α΄,189].
(1) Επίτροποι της σχολής ορίστηκαν οι: Αθανάσιος Ζήσης, Αθ. Κυριάκου, Παπαδιαμάντης, Παπαντέντες. [Τ.Ε., Α΄,189], [Τ.Ε. Ευαγγελίδης, Κοσμάς Αιτωλός, σ. 23-25].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.