ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Πογδόριανης
Πογδόριανη
1730
Παπαχρήστου Φιλίτης
Βιβλιογραφία: [Β. Πυρσινέλλα, ΗΧ, 1931, σ. 218]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.