ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Άνω Βαΐτσας
Άνω Βαΐτσα Ηπείρου
(1) Κουτσός Κώνστας [Τ.Ε,Α΄,188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Παπαπέτρος Ιωαν. [Τ.Ε,Α΄,188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Τουρτούρης Μιχ. [ Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Πάσχος Νικόλαος [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Κριτσένας Ιωαν. [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Τραχείλης Στεφ. [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Μιχ. εκ Κουκουλίου [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Πολύδωρος [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Λαζόπουλος Γεώργιος [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Λυπίκας Νικ. [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν.Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Σεμιτέλος Αλεξ. [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ] Οικονόμου Απόστολος [Τ.Ε,Α΄, 188], [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ]
(1) Οι διδάσκαλοι που καταγράφηκαν δίδαξαν στο διάστημα 1824–1888, όπως αναφέρεται στο [Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ]
Βιβλιογραφία:[Ν. Μυστακίδης, ΗΧ, 1929, σ.94– ]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.