ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Συράκου
Συράκο.
1817
1
Από το 1817 εως το 1826 η σχολή λειτουργεί με κάποια μικρά διαλείμματα. 1830,επανίδρυση (αναίδρυση) από τον Ιωάννη Κωλέττη και του Σιμαίους.
(1)Η σχολή ιδρύθηκε από τους κατοίκους Συράκου [Τ.Ε,Α',180].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.