ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Καλαρρυτών.
Καλαρρύτες.
Στα μέσα του 18ου αιώνα.
1821, η σχολή κλείνει εξαιτίας αλβανικής εισβολής. 1828, ανασύσταση της σχολής.
Παπαγεωργίου, 1790-1808. Αναστάσιος Μπεκιάρης, 1808-1812. Γεώργιος Σγουρός, -1821.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.