ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εικονολογία Παιδική υπό Φρ. Βέρτουχ, τόμος 1 (Βιέννη, 1810)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Προκήρυξις και σχέδιον του συγγράμματος
 Τετράποδα ζώα των θερμών τόπων
 Πτηνά βαρέα
 Τρία είδη Κητών
 Η Μεταξοκάμπη και αι μεταμορφώσεις αυτής
 Τετράποδα ζώα των θερμών τόπων: Η Καμηλοπάρδαλις
 Είδη Κητών
 Οκτώ είδη Πιθήκων
 Δέκα αμερικανά Πτηνά
 Φυτά των θερμών τόπων
 Μέταλλα
 Μέταλλα και Ημιμέταλλα
 Τέσσαρες παράδοξοι Ιχθύες
 Αι Μέλισσαι
 Ιοβόλα Έντομα των θερμών τόπων
 Ψιττακοί του Παλαιού Κόσμου
 Ψιττακοί του Νέου Κόσμου
 Κοχλίαι και Κόγχοι αξιοσημείωτοι 
 Σαρκοφάγα Ζώα
 Αμφίβια
 Κοράλλια
 Ο Κροκόδειλος
 Χελώναι
 Σαύραι
 Ο Τάρανδος, η Αρκτική Έλαφος
 Θηρία σαρκοφάγα εκ πασών των ηπείρων
 Φυτά των θερμών τόπων
 Ο Κάστωρ
 Όφεις
 Αρώματα
 Πολύτιμα Γουναρικά
 ’ρκτοι ετεροειδείς
 Ιχθύες αξιοσημείωτοι του εμπορίου
 Σαρκοφάγα Όρνεα
 Ο Ταμπάκος
 Όνοι θαλάσσιοι ή Στοκοφίσα
 Φυτά των θερμών τόπων
 Πτηνά πλωτά αξιόλογα
 Αρχή και πρόοδος της Αρχιτεκτονικής
 Έντομα αξιοσημείωτα
 Ιχθύες χρυσοί
 Πτηνά παράδοξα
 Γαλαί ευώδεις και δυσώδεις
 Ζώα φολιδωτά
 Δένδρα των θερμών τόπων
 Φυτά των θερμών τόπων
 Μεσημβρινά Οπωρικά
 Οκτώ είδη Κερκοπιθήκων
 Θηρία θαλάσσια
 Πτηνά της Κίνας
 Πίναξ των εν τω Πρώτω Τόμω Αντικειμένων

Βιέννη
1810