ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Πίναξ γεωγραφικός της Αμερικής (Βενετία 1807)

pdf16

view

Χάρτης της Αμερικής

Βενετία
1807