Βιογραφίες

Ηλιάδης Θεοδόσιος [περ. 1760/1785 – περ. 1820]

Γιος του Μανασσή Ηλιάδη, γνωστού γιατρού και λογίου του τέλους του 18ου αιώνα, ο Θεοδόσιος –γιατρός και ο ίδιος– είναι γνωστός για την μετάφραση του συγγράμματος του Γάλλου Α.Φ. Φουρκρουά Χημική Φιλοσοφία ή Στοιχειώδεις αλήθειαι νεοτέρας χημικής. Το έργο αυτό τυπώθηκε το 1802 στη Βιέννη με την εκδοτική επιμέλεια του Άνθιμου Γαζή. Εκτός από την απόδοσή του στα ελληνικά, ο Θ. Ηλιάδης θα προσθέσει στο κείμενο και δικές του σημειώσεις, γεγονός που μας επιτρέπει να εικάσουμε μια προγενέστερη αξιόλογη μόρφωσή του. [Βρετός, 1857: 123, 267] 
 

Εργογραφία


  • Χημική Φιλοσοφία ή Στοιχειώδες αλήθειαι νεοτέρας χημικής του Α.Φ. Φουρκρουά, Βιέννη, 1802
Ε. ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ 
Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ


 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία


    • Βρετός Α., (1857), Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα.