Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Φιλαλήθης [Ιωάννης] εκ Μουδανίων